Czym się zajmujemy

Kancelaria Adwokacka Gumula-Kubicka zajmuje się głównie obsługą prawną firm i przedsiębiorstw, prawem handlowym, gospodarczym oraz cywilnym. Wykonując świadczenia stosujemy się do norm i zasad etyki zawodowej. W działaniach przygotowujemy odpowiednie strategie negocjacyjne nastawione na łagodzenie sporów i doprowadzenie do ugody obu stron.

Prowadzimy działania z zakresu prawa pracy takie jak sporządzanie umów o prace, zakazie konkurencji czy wewnętrznych regulaminów.

Udzielamy pomocy z zakresu sporządzania i opiniowania umów handlowych oraz rozwiązywania sytuacji spornych. Nasza krakowska Kancelaria reprezentuje także swoich klientów przed Sądami wszystkich instancji oraz organami administracyjnymi.

Poza przygotowywaniem dokumentów i doradztwem zajmujemy się również prowadzeniem szkoleń prawnych dla przedsiębiorców, ich kontrahentów czy klientów.

Ostatnie wpisy bloga

Pozorność przywrócenia do pracy i ponowne wypowiedzenie umowy uznane przez SN za niedozwolone.

Pracodawca, przeciwko któremu zapadł wyrok o przywrócenie do pracy musi dopuścić pracownika do obowiązków na wszystkich poprzednich zasadach pracy i płacy. Pracownik, który wrócił na sta...

Szczegóły

Likwidacja stanowiska pracy a wypłata odprawy

Kiedy pracownikowi zwolnionemu indywidualnie należy się odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę?

W ostatnim czasie coraz częściej nasi Klienci informują nas o konieczności r...

Szczegóły

Socjalne potrzeby pracowników a ZFŚS - dofinansowanie wakacji

W większej firmie, zatrudniającej powyżej 20 pracowników, można spodziewać się większej ochrony pracownika gwarantowanej przez prawo. Dla przykładu należy wskazać chociażby możliwość...

Szczegóły